Питання бюджетного фінансування НАН України у 2012 році

      01 лютого 2012 27-го січня 2012 р. відбулось розширене засідання Президії НАН України, на яке, окрім членів Президії, зібрались також директори науково-дослідних інститутів НАН України для того, щоб детально обговорити стан та перспективи бюджетного фінансування Академії у поточному році.
      Прийнятим Законом України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" загальні обсяги фінансування Академії за рахунок коштів загального фонду Держбюджету передбачені у сумі 2 млрд. 439,0 млн.грн., що лише на 6 відсотків більше за обсяги фінансування у минулому році. Такий обсяг фінансування становить близько 72% від бюджетного запиту Академії. До того ж у цій сумі зовсім не враховані потреби Академії у капітальних видатках на будівництво службового житла, придбання наукового обладнання, здійснення капітальних ремонтів.
      Такі дані, під час своєї доповіді, навів в.о. головного вченого секретаря Президії НАН України Володимир Федорович МАЧУЛІН. За час підготовки Закону про Держбюджет на 2012 рік Академія неодноразово наполегливо зверталася до Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Верховної Ради та її бюджетного комітету з обґрунтованими запитами щодо необхідності збільшення обсягів фінансування НАН України. "Але добитися суттєвого поліпшення фінансування Академії не вдалося" - констатував Володимир Федорович. За основною бюджетною програмою ("Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання"), за якою здійснюється фінансування переважної більшості наукових досліджень інститутів НАН України, обсяги фінансування порівняно з минулим роком збільшені на 10,9%.
      Водночас, у зв'язку із запланованим протягом 2012 року поетапним підвищенням ставки першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальної заробітної плати виникає потреба у збільшенні фонду заробітної плати на 25% порівняно з 2011 роком. Передбачається і підвищення протягом поточного року плати за комунальні послуги.
       Це говорить про те, що вказане збільшення обсягів фінансування Академії у поточному році не забезпечить в повному обсязі навіть підвищення заробітної плати працівників та оплату комунальних платежів.
      В той же час, Володимир Федорович наголосив: "Основними критеріями розподілу базового бюджетного фінансування мають бути з одного боку - підтримка пріоритетних наукових напрямів, а з іншого - недопущення в інститутах заборгованості по заробітній платі, комунальних платежах та інших обов'язкових видатках".
       В ситуації, що склалася, установи НАН України намагатимуться суттєво підвищити активність у залученні коштів до спеціального фонду і, насамперед, за рахунок виконання госпдоговорів і контрактів. Це, зокрема, підкреслювалось у виступах багатьох директорів інститутів, які взяли участь в обговоренні питання. У їхніх виступах йшлося і про ті проблеми, розв'язання яких потребує внесення певних змін до законодавчих і нормативних документів. Було висловлено також чимало слушних пропозицій та рекомендацій, пов'язаних як з досвідом роботи в сучасних умовах, так й безпосередньо з проектом постанови Президії НАН України щодо бюджетного фінансування НАН України у 2012 році.
      У підсумку, президент НАН України Борис Євгенович Патон зазначив, що керівництво Академії продовжуватиме докладати зусиль для збільшення обсягів фінансування НАН України при коригуванні бюджету: "При підготовці відповідних клопотань до Кабінету Міністрів та Верховної Ради ми плануємо проінформувати їх про заходи, які розроблені і реалізуються в Академії для більш раціонального і ефективного витрачання коштів Держбюджету". Борис Євгенович підкреслив, що головним завданням Академії та її установ в існуючих умовах залишається, безперечно, продовження виконання на високому науковому рівні досліджень та розробок, збереження провідних наукових шкіл. Дуже важливого значення набуває й більш активна участь інститутів Академії у підготовці та реалізації великих інноваційних проектів.

https://intranet.nas.gov.ua/Chronicle/Publishers/nov/press/Pages/56729.aspx

     главная

  Наука и научное
   мировоззрение